Μεταφέρθηκε το εργαλείο μέτρησης ταχύτητας ίντερνετ στο SpeedTest.ελ

Το άρθρο, αλλά και το εργαλείο μέτρησης ταχύτητας ίντερνετ που είχαμε στο TechValue εξελίχτηκε και μεταφέρθηκε στο SpeedTest.ελ.

Το άρθρο μεταφέρθηκε σε άλλο domain για να γίνει πιο γρήγορο και αποτελεσματικό για τους χρήστες, αλλά και για να ξεχωρίσουμε μία αρκετά σημαντική υπηρεσία που χρειαζόταν δικό της “περιβάλλον”. Πλέον το SpeedTest.ελ είναι σχεδόν 4 φορές πιο γρήγορο και ελαφρύ, αφού ο κώδικας της σελίδας αποτελείται μόνο από μερικές γραμμές!

Ταχύτητα ίντερνετ

Επιπρόσθετα, στο νέο domain, το εργαλείο που μετράει την ταχύτητα του ίντερνετ δεν χρειάζεται δικαιώματα τοποθεσίας και ο server της Αθήνας είναι προεπιλεγμένος. Τέλος, οι χρήστες μπορούν χειροκίνητα να επιλέξουν και τον δεύτερος server της Θεσσαλονίκης αν βρίσκονται πιο κοντά σε αυτόν.

I can only show you the door...