Αρχές δημοσίευσης

Παρακάτω περιγράφονται αρχές και κανόνες που πρέπει να ακολουθούν όλοι συντάκτες του TechValue.gr ανεξαρτήτως περιεχομένου ή κατηγορίας.

  • Όταν αναφέρετε μία άποψη θα πρέπει όσο αυτό είναι δυνατόν να είναι αντικειμενική και πάντα με επιχειρήματα που μπορούν να πείσουν τον αναγνώστη.
  • Αν οι συντάκτες προωθούν συγκεκριμένα συμφέροντα όπως για παράδειγμα να “προωθούν” μη ανταγωνιστικά* προϊόντα χωρίς επιχειρηματολογία θα αποκλείονται από το TechValue.gr.
  • Τα άρθρα πρέπει να συντάσσονται με λόγια του συντάκτη και όχι να γίνονται μετάφραση αυτούσια από άλλες γλώσσες.
  • Η αντιγραφή κειμένου από άλλα site εντοπίζεται αυτόματα από υπηρεσία AI και οι συντάκτες που την κάνουν θα αποκλείονται.

Τεχνικοί κανόνες:

  • Τα άρθρα πρέπει να είναι τουλάχιστον 200 λέξεις.
  • Να μην έχουν συντακτικά και ορθογραφικά λάθη.
  • Η featured εικόνα πρέπει πάντα να είναι 1200 x 675 σε αρχείο jpg.
  • Οι προτάσεις να έχουν λογικό μέγεθος. Για παράδειγμα μία παράγραφος με 50 λέξεις πρέπει να αποτελείται τουλάχιστον από 2 με 3 προτάσεις.

Ανταγωνιστικό προϊόν: Δεν καθορίζεται μόνο από την χαμηλή τιμή και τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Πρέπει να προέρχεται από εταιρία με κύρος στον χώρο με ανταγωνιστικό failure rate.