Εφαρμογή για περίοδο ώστε να κρατάς ημερολόγιο με τον κύκλο

Μπορεί να είμαι άντρας και να γράφω για μία εφαρμογή περιόδου, αλλά σε αυτήν την περίπτωση οι τεχνικές μου γνώσεις μπορεί να σου φανούν χρήσιμες! Η παρακάτω εφαρμογή για …

Εξελίσσεται το Google Maps, εντοπίζει καθυστερήσεις σε λεωφορεία και τρένα

Οι χάρτες Google Maps είναι αναμφίβολα η πιο γνωστή και μία από τις πιο χρήσιμες εφαρμογές παγκοσμίως. Η εξέλιξη της είναι κάτι εντελώς φυσιολογικό και βοηθάει τους χρήστες με …