Νέο Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Κατάρτισης με επιχορήγηση από τη Google

Σε μία ενδιαφέρουσα ανακοίνωση προέβη η Google, ανακοινώνοντας ένα νέο πρόγραμμα στήριξης για εκμάθηση επαγγελματικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα η εταιρία ξεκινάει ένα νέο πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης. Μέσα από αυτό θα επιχορηγηθούν περισσότερα από 100.000 άτομα προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.

google

Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε με βάση τις νέες ανάγκες που θα προκύψουν μετά τη πανδημία. Σύμφωνα με έρευνες, λόγω των αλλαγών, υπολογίζεται πως 25% περισσότερα άτομα θα χρειαστεί να αλλάξουν κλάδο εργασίας μετά τη πανδημία. Πολλοί από αυτούς θα πρέπει να εφοδιαστούν με επιπλέον δεξιότητες για αυτό και δημιουργήθηκε το νέο αυτό πρόγραμμα.

Τρία νέα Πιστοποιητικά Επαγγελματικής Κατάρτισης θα γίνουν διαθέσιμα μέσα από τη πλατφόρμα του Coursera. Αυτά αφορούν τομείς που γνωρίζουν άνθιση και σίγουρα θα έχουν ανοιχτές θέσεις εργασίας. Τα Project Management, IT Support , Data Analytics και UX Design Career Certificates είναι ήδη διαθέσιμα και θα τα βρείτε στο grow.google.com. Το κόστος είναι σχετικά χαμηλό, ενώ το logo του ΟΑΕΔ στην ιστοσελίδα, μαρτυρά πως θα υπάρξει και δυνατότητα για δωρεάν δίδακτρα ή ακόμη και επιχορήγηση, μέσω του οργανισμού, όπως έγινε και τη προηγούμενη φορά.