Η Google προσπαθεί να περιορίσει την χρήση της Google Camera στο Android 11;

Αρκετά δυσάρεστα είναι τα νέα για όσους χρησιμοποιούν Google Camera σε μη Pixel συσκευές, αφού η Google σκοπεύει να περιορίσει τη χρήση της από το Android 11. Ξεκινώντας από την επόμενη έκδοση του λειτουργικού, οι χρήστες δεν θα έχουν την δυνατότητα να αλλάξουν την προεπιλεγμένη κάμερα της συσκευής. Αυτό σημαίνει πως παρόλο που θα υπάρχει η δυνατότητα εγκατάστασης της GCam σε αρχείο apk δεν θα μπορεί να αντικατασταθεί πλήρως η stock κάμερα της συσκευής.

Android 11 gcam

Πώς θα περιοριστεί η Google Camera;

Πρόκειται μία σημαντική αλλαγή η οποία προκύπτει από μία “δυνατότητα” του λειτουργικού που κόβει η Google και αφορά το σύστημα των Intent. Μέχρι σήμερα, ο δημιουργός μία εφαρμογής έχει τη δυνατότητα να καλέσει μία εξωτερική εφαρμογή όταν χρειαστεί να χρησιμοποιήσει την κάμερα της. Αυτό γίνεται μέσω των intent VIDEO_CAPTURE, IMAGE_CAPTURE και IMAGE_CAPTURE_SECURE. Τότε εμφανίζεται το σχετικό παράθυρο που μας ρωτάει ποια εφαρμογή κάμερας θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε, αν έχουμε περισσότερες από μία εγκατεστημένη, για μία φορά ή ακόμη και να την θέσουμε ως προεπιλεγμένη.

Από το Android 11 και έπειτα, όταν χρησιμοποιούνται τα παραπάνω intents που αφορούν την λήψη βίντεο η φωτογραφίας, θα καλείτε η stock εφαρμογή κάμερας της συσκευής, χωρίς να γίνεται καν έλεγχος αν υπάρχει κάποια τρίτη εγκατεστημένη εφαρμογή. Η ίδια η Google επιβεβαίωσε την παραπάνω εξέλιξη και ισχυρίζεται πως γίνεται για λόγους ασφαλείας και διαφύλαξης των προσωπικών δεδομένων του χρήστη. Μάλιστα η τελευταία beta έκδοση του Android 11 έχει ήδη ενσωματώσει την παραπάνω “λειτουργία”.

Δυστυχώς πρόκειται για μία δυσάρεστη αλλαγή που είναι ενάντια στην ελευθερία που υποτίθεται ότι πρεσβεύει το λειτουργικό σύστημα της Google. Τα τελευταία χρόνια, αρκετά χαρακτηριστικά, χρήσιμα για αρκετούς, έχουν αφαιρεθεί στο όνομα της ασφάλειας και της προστασίας των χρηστών. Η παραπάνω εξέλιξη είναι απλά ακόμη μία απόδειξη.

OnePlus Nord Android